do góry
POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Rozkład jazdy według linii
Powrót do rozkładu

Kierunek: Olesno Linia: LUBLINIEC - WĘDZINA

PARASOL
ul. Dworcowa 1a,
46-300 Olesno
tel.: 605 272 702

Rozkład jazdy na linii:

LINIA NR 9
PARASOL

LUBLINIEC - RONDO WŁ. OPOLCZYKA
WĘDZINA - UL. SZKOLNA 1

Objaśnienia:
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
w - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
s - kursuje w dni nauki szkolnej
X - przystanek jest pomijany
Rozkład na tej linii obowiązuje:
od 2018-10-23 do 2019-12-31
Za rozkład odpowiada:
„PARASOL” Marek Szewczyk
ul. Dworcowa 1a,
46-300 Olesno
tel.: 605 272 702

Podgląd linii na mapie:

Uwaga:
Podgląd trasy jest widokiem orientacyjnym, który został wygenerowany automatycznie.

Co możesz zwiedzić przy tej linii?

Woźniki są wzmiankowane w dokumencie biskupa krakowskiego Fulka z 1206 r. Prawdopodobnie pod koniec XIII w. miasto posiadało drewniany kościół pod wezwaniem św. Walentego (wzmiankowany w 1490 r.). Na tym samym miejscu w roku 1696 wzniesiono nowy drewniany kościół, również pod tym samym wezwaniem. Po lokacji miasta (przed 1386 r.) wybudowano drugi kościół pod wezwaniem św. Katarzyny, który po zmianie lokacji w połowie XV w. stał się centrum parafii. Kościół parafialny został ujęty w rejestrze zabytków. Decyzją Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków w Częstochowie z 16 grudnia 1997 r., wpisano dodatkowo do rejestru zabytków 17 przedmiotów ruchomych (m.in. ołtarze, rzeźby, kielichy i inne przedmioty kultu)[1]. Na terenie parafii znajduje się też zabytkowy kościół św. Walentego.

W 1755 r. koloniści niemieccy wznieśli w Piasku kaplicę ewangelicką oraz uruchomili szkołę. Kaplica wkrótce uległa ona spaleniu. W 1760 r. w jej miejsce zbudowali kościół, który w pierwotnej postaci zachował się do dzisiaj. Na wyposażeniu kościoła oryginalny ołtarz ambonowy.

Pałac w miejscowości Czarny Las w powiecie lublinieckim wzniesiony przez Ferdinanda Zieglera na przełomie XIX i XX wieku.

Przed 1886 rokiem posiadłość Helenenthal nabył Ferdinand Ziegler, kupiec z Wrocławia. Na jego zlecenie na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tu rezydencję. W 1902 roku jako właściciel majątku Helenenthal wzmiankowany był G. Hoffmeister. W jego imieniu gospodarstwem zarządzał inspektor Bytomski. Przed 1905 rokiem dobra wróciły w ręce Ferdynanda Zieglera. Do kupca z Wrocławia należały przynajmniej do 1912 roku.

zobacz więcej
Szczegółowy wykaz kursów na linii nr 9 (LUBLINIEC » WĘDZINA)
PrzystanekKurs 1Kurs 2Kurs 3Kurs 4Kurs 5Kurs 6Kurs 7Kurs 8Kurs 9
1. LUBLINIEC - RONDO WŁ. OPOLCZYKA6:50Fw8:50F11:30F13:20Fw14:35Fs15:40Fw15:55Fs17:15F
2. LUBLINIEC - ZWYCIĘSTWA 16:51Fw8:51F11:31F13:21Fw14:36Fs15:41FwX17:16F
3. LUBLINIEC - UL. OLESKA (STEBLÓW 3)6:52Fw8:52F11:32F13:22Fw14:37Fs15:42FwX17:17F
4. LUBLINIEC - UL. OLESKA (STEBLÓW 4)6:53Fw8:53F11:34F13:24Fw14:39Fs15:44FwX17:18F
5. LUBECKO - GŁÓWNA 26:54Fw8:54F11:36F13:25Fw14:40Fs15:45Fw16:00Fs17:19F
6. GLINICA - UL. ASFALTOWA6:56Fw8:56F11:38F13:28Fw14:43Fs15:48Fw16:03Fs17:21F
7. PIETRUCHOWE6:58Fw8:58F11:40F13:30Fw14:45Fs15:50Fw16:05Fs17:23F
8. CIASNA - UL. LUBLINIECKA (SZKOŁA)7:00Fw9:00F11:42F13:32Fw14:47Fs15:52Fw17:07Fs17:25F
9. JEŻOWA - ASFALTOWA 1XX11:44F13:34Fw14:49Fs15:54Fw16:09Fs17:27F
10. JEŻOWA - ASFALTOWA 2XX11:45F13:35Fw14:50Fs15:55Fw16:10Fs17:28F
11. JEŻOWA - ASFALTOWA 3XXXXXXXX
12. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. OLESKAXXXXXXXX
13. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. WYZWOLENIA 1XX11:50F13:40Fw14:55Fs16:00Fw16:15Fs17:35F
14. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. WYZWOLENIA 2XX11:52F13:42Fw14:57Fs16:02Fw16:17Fs17:37F
15. NOWY DWÓRXXXXXXXX
16. MOLNA - UL. SIERAKOWSKA7:03Fw9:03FXXXXXX
17. PATOKA - CERAMICZNA7:05Fw9:05FXXXXXX
18. PANOSZÓW6:54Fs7:18Fw9:18F11:55F13:45Fw15:00Fs16:05Fw16:20Fs17:39F
19. PANOSZÓW - BLOKI6:55FsXXXXXX
20. WĘDZINA - UL. SZKOLNA 212:00F13:52Fw15:06Fs16:11Fw16:26Fs17:43F
21. WĘDZINA - UL. SZKOLNA 112:02F13:54Fw15:08Fs16:13Fw16:28Fs17:45F
Szczegółowy wykaz kursów na linii nr 9 (WĘDZINA » LUBLINIEC)
PrzystanekKurs 1Kurs 2Kurs 3Kurs 4Kurs 5Kurs 6Kurs 7Kurs 8Kurs 9
1. WĘDZINA - UL. SZKOLNA 16:45Fs7:12Fw9:12F12:05F13:55Fw15:10Fs16:15Fw16:30Fs17:47F
2. WĘDZINA - UL. SZKOLNA 26:47Fs7:14Fw9:14F12:07F13:57Fw15:12Fs16:17Fw16:32Fs17:49F
3. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. WYZWOLENIA 27:02Fs7:22Fw9:22FXXXXXX
4. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. WYZWOLENIA 17:05Fs7:25Fw9:25FXXXXXX
5. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. OLESKAXXXXXXXXX
6. SIERAKÓW ŚLĄSKI - UL. OLESKA (NA ŻĄDANIE)7:07Fs7:27Fw9:27FXXXXXX
7. PATOKA - CERAMICZNAXXXX14:02Fw15:17Fs16:22Fw16:40Fs17:55F
8. MOLNA - UL. SIERAKOWSKA7:09Fs7:29Fw9:29F12:14F14:04Fw15:17Fs16:22Fw16:40Fs17:55F
9. NOWY DWÓRXXX12:14F14:05Fw15:20Fs16:25Fw16:43Fs17:58F
10. CIASNA - UL. LUBLINIECKA (SZKOŁA)7:17Fs7:35Fw9:35F12:17F14:07Fw15:22Fs16:27Fw16:45Fs18:00F
11. PIETRUCHOWE7:19Fs7:37Fw9:37F12:19F14:09Fw15:24Fs16:29Fw16:47Fs18:02F
12. GLINICA - UL. ASFALTOWA7:22Fs7:40Fw9:40F12:21F14:11Fw15:26Fs16:31Fw16:49Fs18:04F
13. LUBECKO - UL. GLINICKA (GÓRKA)7:25Fs7:43Fw9:43F12:24F14:14Fw15:29Fs16:34Fw16:52Fs18:07F
14. LUBECKO - GŁÓWNA 27:26Fs7:44Fw9:44F12:25F14:15Fw15:30Fs16:35Fw16:53Fs18:08F
15. LUBLINIEC - UL. OLESKA (STEBLÓW 2)7:27Fs7:45Fw9:45F12:26F14:16Fw15:31Fs16:36Fw16:54Fs18:09F
16. LUBLINIEC - UL. OLESKA (STEBLÓW 1)7:28Fs7:46Fw9:46F12:27F14:17Fw15:32Fs16:37Fw16:55Fs18:10F
17. LUBLINIEC - ZWYCIĘSTWA 17:29Fs7:47Fw9:47F12:28F14:18Fw15:33Fs16:38Fw16:56Fs18:11F
18. LUBLINIEC - AL. SOLIDARNOŚCI 17:31Fs7:49Fw9:49F12:30F14:20Fw15:35Fs16:40Fw16:58Fs18:13F

NIE ZNALAZŁEŚ POŁĄCZENIA? PRZESIĄDŹ SIĘ DO POCIĄGU...

ROZKŁAD KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ