Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl

do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Szukaj:

Wyszukiwarka

Zamknij

Jeżeli chcesz wyszukać rozkład jazdy użyj wyszukiwarki połączeń

POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i polityka cookies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które odwiedziły nasza stronę internetową www.transportpowiat.pl oraz chcą się z nami skontaktować poprzez formularz do korespondencji elektronicznej;

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;

Informacje ogólne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

·         mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez formularz korespondencji elektronicznej znajdujący się na stronie internetowej www.transportpowiat.pl;

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następującym celu i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu związanym z prowadzeniem korespondencji elektronicznej i umieszczeniem ich w bazie danych Powiatu Lublinieckiego na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. podwykonawcą – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności Spółce Akcyjnej Home.pl;

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;

Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 

Nie przysługuje Państwu:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

W przypadku podania danych osobowych na podstawie zgody informuję, że przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany we wstępie informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany we wstępie informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Skarga do organu nadzorczego:

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia;

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z nami poprzez formularz elektroniczny.POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do serwisu internetowego www.transportpowiat.pl, którego właścicielem jest Powiat Lubliniecki. Korzystając z w/w serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika (np. ustawienie kontrastu i wielkości czcionki) oraz anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

 • Ciasteczka sesji - wykorzystywane są przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
 • Ciasteczka podmiotów trzecich: Analityczne - Google Analytics - bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów (polityka Google). Rezygnacja. Openstreetmap - narzędzie do wyświetlania map na stronie (https://www.openstreetmap.org). Open route service - narzędzie do generowania trasy na mapie (https://openrouteservice.org/).
 • Ciasteczka trwałe - po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o zgodzie na pliki cookies i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze.

Pliki cookie zapisywane w w/w domenie nie zawierają danych osobowych.

 

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.
Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL