do góry
POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Wyszukiwarka atrakcji:

Zespół więzienia

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Budynek przy ul. Sobieskiego powstał na przełomie XIX/XX w. i pełni funkcje więzienia. Budynek zbudowany jest z czerwonej, nieotynkowanej cegły. Otoczony jest wysokim murem. Budynek składa się z kilku połączonych ze sobą brył pod dachami dwuspadowymi. Elewacja szczytowa budynku zawiera okulusy oraz tynkowaną blendę. Elewacje te zwieńczone zostały sterczynami. Elewacje dłuższe zakończone są ceglanym gzymsem.

czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Budynek przy ul. Paderewskiego 7 zbudowano w latach 1894-1895 jako siedzibę "stanów powiatowych". W okresie międzywojennym znajdowało się tu starostwo powiatowe.

czytaj dalej

Urząd Miejski w Lublińcu

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Budynek przy ul. Paderewskiego 5 zbudowano w 1909-10 r. W budynku mieścił się dawniej główny urząd statystyczny. Budynek murowany jest z cegły i wzniesiony na planie podobnym do prostokąta (niesymetryczny). Jest dwukondygnacyjny z wysokim użytkowym poddaszem. Budynek posiada elewację dziewięcioosiową i pokryty jest czterospadowym dachem (nad ryzalitami dwuspadowym) wykonanym z dachówki ceramicznej karpiówki. W osi środkowej piętra znajduje się balkon z płytową balustradą podparty dwiema gładkimi kolumnami. Osłania on wejście główne do budynku tworząc sklepienie łukowe pełne. Szczyty ryzalitów zakończone zostały wolutowo.

czytaj dalej

Budynek Szpitalny

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Czas powstania: ok. XX wieku.

Budynek szpitala jest murowany, podpiwniczony, czterokondygnacyjny usytuowany kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Elewacja frontowa otynkowana pięcioosiową. W środkowej osi znajdują się współczesne drzwi wejściowe oraz klatka schodowa. Stolarka okienna współczesna. W budynku mieści się odział szpitalny.

czytaj dalej

Dawny Pałac (obecnie: Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu)

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Powstanie: ok. XVIII wieku.

Budynek dawnego pałacu posiada symetryczną bryłę. Posiada 3 kondygnacje z częściowo widoczną kondygnacją piwnic. Do prostopadłościennej części środkowej przylegają skrzydła. Wszystkie części kryte są dachami dwuspadowymi o niewielkim spadku. Skrzydła zwieńczone są frontonem. Od strony południowej nieznacznie wysunięte w formie ryzalitów. 

czytaj dalej

Obiekty zespołu szpitala psychiatrycznego: stara portiernia, nowa portiernia

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Budynek starej portierni powstał na przełomie XIX/XX w. i założony został na planie zbliżonym do kwadratu. Budynek wzniesiony jest z cegły otynkowanej i nakryty jest wielospadowym dachem z dachówki w którym mieści się ślepa wystawka. Budynek jest jednokondygnacyjny z dwukondygnacyjną wieżą w narożu. W przyziemiu wieży znajduje się małe okno zamknięte łukiem odcinkowym. Powyżej wieża wsparta jest podporą i po obu stronach której mieści dwa okna w półkoliście zamkniętych wnękach. Wieża nakryta jest dachem płaskim. Pozostałe elewacje budynku zawierają proste otwory drzwiowe i okienne zaakcentowane masywnymi parapetami.

Budynek portierni szpitala jest parterowy z użytkowym poddaszem. Budynek wzniesiony został z cegły i otynkowany. Budynek nakryty jest dachem wielospadowym z wystawką. Budynek posiada prostokątne otwory okienne i drzwiowe obwiedzione tynkowanymi opaskami.

czytaj dalej

Obiekty zespołu szpitala psychiatrycznego: dawny budynek żeński, dawny budynek męski, tzw. dom pielegniarek

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Powstanie ok. XIX wieku

Budynek szpitala żeńskiego założony został na planie prostokąta z ryzalitem w części środkowej i bocznych. Budynek jest dwu- i trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Budynek nakryty jest dachem wielospadowym oraz mansardowym z naczółkiem. W połaci dachu ulokowane są duże lukarny i okna w kształcie powieki.

czytaj dalej

Pałacyk Myśliwski "Łopian"

Atrakcje turystyczne - Lubliniec

Budynek murowany z cegły. składa się z trzech brył na rzucie prostokąta. Środkowa bryła kryta jest dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadłej do elewacji frontowej budynku i jest trzyosiowa. W środkowej osi znajdują się otwory drzwiowe, a w skrajnych - okienne. Omawiana bryła posiada dwie kondygnacje i poddasze z niewielkim półkoliście zamkniętym oknem w szczycie. Boczne bryły są nieznacznie niższe - posiadają jedną kondygnację i wysokie użytkowe poddasze oraz są czteroosiowe z półkoliście zamkniętymi otworami okiennymi. Budynek znajduje się w fazie remontu - brak stolarki okiennej i drzwiowej oraz części połaci dachowej. W południowej części wzniesiono wieżę o podstawie kwadratu, która posiada cztery kondygnacje.

czytaj dalej

Park Klasztorny

Atrakcje turystyczne - Lubliniec
czytaj dalej

Skwer im. Gen. Wł. Sikorskiego

Atrakcje turystyczne - Lubliniec
czytaj dalej