do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Kościół pw. NMP Matki Kościoła

Kościół pw. NMP Matki Kościoła (widok fasady kościoła, w tle drzewa i przykościelny krzyż)

Pierwsza wzmianka o miejscowości, która nosiła nazwę „Lessovie Polonicalis”, pochodzi z 1292 roku. Miejscowość pierwotnie należała do parafii  Lubecko.  Życie religijne skupiało się wokół drewnianego, filialnego kościółka, który nosił wezwanie św. Wawrzyńca, a wzniesiony został z inicjatywy Piotra Bujakowskiego w  1618  roku.  Dzięki  dobremu  uposażeniu  rezydował  przy  nim  duszpasterz   w randze lokalisty. W 1803 roku wybudowano szkołę w Lisowie, do której uczęszczały także dzieci z Chwostka i Koloni Lisowskiej. W 1818 roku, na podstawie układu pomiędzy Prusami a Rosją, ustanowiono przejście graniczne Lisów – Herby, a w wiosce zamieszkał celnik o nazwisku Jonas. Za czasów Sylwiusza von Aulocka, właściciela okolicznych dóbr, wybudowano w Lisowie liczne zakłady: młyny, huty szkła, cegielnię, gorzelnię, tartak i trzy piece do wytopu  rudy.  Z  chwilą  wybudowania  nowego  kościoła  w  Kochanowicach      w 1823 roku  hrabia  Alfred  von  Aulock  zrzekł  się  patronatu  nad  kościółkiem w Lisowie, co sprawiło, że budowla popadła w ruinę. Od tego czasu mieszkańcy Lisowa uczęszczali na nabożeństwa do Kochanowic. W 1889 roku  kościółek  został rozebrany, a pozostałe po nim materiały z rozbiórki sprzedano ogrodnikowi  Kadziochowi  z  Kochanowic,  który  wybudował  z  nich  dom  mieszkalny.  W 1892 roku wybudowano w Lisowie dworzec kolejowy.

 

Wierni z Lisowa od 1971 roku czynili starania mające na celu budowę nowego kościoła. Zawiązany komitet budowy sugerował początkowo budowę świątyni    w miejscu starego kościoła, gdzie znajdował się okolicznościowy krzyż. W kwietniu 1981 roku władze rządowe wydały stosowną zgodę. W Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego „Budomont” w Chorzowie zakupiono barak wykonany z gotowych elementów  (prefabrykatów)  o  wymiarach  21  x  11,2  m  i  wysokości  3,5  m.

Tymczasową kaplicę pobłogosławił ks. dziekan Józef Żurek 17 stycznia 1982 roku. 21 lutego 1982 roku przy tymczasowej kaplicy erygowano samodzielną parafię, a jej pierwszym duszpasterzem został ks. Józef Duda. Proboszcz razem z wiernymi czynił dalsze starania mające na celu uzyskanie zgody na budowę dużego kościoła. Stosowne pozwolenie wydano w lipcu 1983 roku. 26 lipca tego samego roku odbyła się uroczystość poświęcenia placu oraz okolicznościowego krzyża. Sukcesywnie wznoszono kościół oraz plebanię, lecz z powodów finansowych zrezygnowano z budowy zaplecza katechetycznego. Budowę ukończono w 1999 roku. 29 sierpnia tego samego roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił nowy kościół. Kościół posiada wymiary 45 x 25 m, a wieża wznosi się na wysokość 45 m. Wystrój wnętrza zaprojektował w 2008 roku architekt Jan Rabiej z Gliwic, a   zrealizował ks. proboszcz Kazimierz Bartosik z parafianami. Autorem monumentalnej „Grupy Ukrzyżowania” na ścianie ołtarzowej jest artysta rzeźbiarz Henryk Fojcik z Rybnika.

Parafia Lisów jest jedną z najrozleglejszych w diecezji. Oprócz Lisowa należy do niej aż 15 wiosek, z których najdalej, bo 6 km od kościoła parafialnego, położone są miejscowości Łęg i Turza.

Autor: kuria Gliwice
Źródło: kuria Gliwice
Ilość wyświetleń: 86

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa

LINIA NR 1
SIGMA BUS

lub

LINIA NR 5
SIGMA BUS

następnie wysiądź na przystanku Lisów - Centrum nr 36. Obiekt znajduje się w odleglości 547.11 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót