do góry
POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Parafia rzymskokatolicka św. Wawrzyńca
Parafia rzymskokatolicka św. Wawrzyńca

Miejscowość Kochanowice należała wcześniej do parafii Lubecko. W 1785 roku utworzono  lokalię  w  Lisowie, do  której  przyłączono  również  Kochanowice. W latach 1812–1815 właściciel Kochanowic, Sylwiusz von Aulock, uczestniczył w kampanii wojennej Prus przeciwko wojskom napoleońskim. Szlachcic uczynił wówczas ślub, że jeśli powróci szczęśliwie do domu, wybuduje z własnych środków kościół w Kochanowicach. Kamień węgielny pod kościół wmurowano 12 marca 1822 roku, a już we wrześniu 1823 roku umieszczono kulę na wieży kościoła. Świątynia jest obiektem późnoklasycystycznym, wybudowanym w stylu empire,   a jej poświęcenie miało miejsce 5 października 1823 roku. W tym samym roku przeniesiono siedzibę dotychczasowej lokalii z Lisowa do Kochanowic, a jej pierwszym  duszpasterzem  został  ks.  Johann  Bernhard.  Elementy wyposażenia kościoła pochodzą od różnych  darczyńców.  Obraz  św.  Wawrzyńca  podarował ks. Schmidt z Nysy, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ufundował zarządca majątku w Kochanowicach – Jakub Graca, a figury św. Sebastiana i św. Rocha podarował ks. Jan Wieczorek z Lubecka.

W celu lepszego uposażenia lokalii, w 1842 roku podjęto starania mające na celu przyłączenie do Kochanowic wiernych z Kochcic, co – po licznych protestach – udało się sfinalizować w 1845 roku. Samodzielną parafię w Kochanowicach utworzono w 1853 roku. W latach 1922–1935 jej proboszczem był ks. Alojzy Kurpas,  polski  działacz  niepodległościowy,  wcześniej  proboszcz  parafii  Kup    w latach 1911–1922 i delegat powiatu oleskiego w Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w grudniu 1918 roku. W 1940 roku przy kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kochcicach posługę duszpasterską objęli oblaci z Lublińca, a w 1969 roku powstała tamże samodzielna parafia.

W 1990 roku w miejscowości Ostrów poświęcono kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego. Odprawiane są tam niedzielne Msze św., w których uczestniczą również mieszkańcy Lubocek.

Źródło tekstu: Kuria Gliwice

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa

LINIA NR 18
TRANS GREGOR

lub

LINIA NR 34
TRANS GREGOR

następnie wysiądź na przystanku KOCHANOWICE - UL. WOLNOŚCI (CENTRUM) nr 374. Obiekt znajduje się w odleglości 114.73 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa

LINIA NR 1
SIGMA BUS

lub

LINIA NR 5
SIGMA BUS

lub

LINIA NR 33
TRANS GREGOR

następnie wysiądź na przystanku KOCHANOWICE - UL. CZĘSTOCHOWSKA (SZKOŁA) nr 26. Obiekt znajduje się w odleglości 129.03 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót