do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża

()Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża nr 2 (Dzwony obok kościoła)Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża nr 3 (Dzwony obok kościoła)
Steblów od dawien dawna był częścią parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Jednak mieszkańcy pragnęli mieć własny kościół, z powodu znacznej odległości do kościoła parafialnego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1981 r., kiedy uzyskano zezwolenie na przeniesienie zabytkowego kościoła pw. św. Anny z centrum Lublińca na teren dzielnicy Steblów, i otrzymano zgodę na wybudowanie nowego kościoła.
W 1984 r. rodząca się parafia nabyła od Ojców Oblatów z Lublińca drewniany barak katechetyczny, w którym zaczęto odprawiać Msze św. i katechizować dzieci. Kościół pw. św. Anny pozostał na dawnym miejscu, a budowę nowej świątyni w Steblowie rozpoczęto w lipcu 1985 r. Konsekracji kościoła dokonano 8 grudnia 1991 r., lecz już wcześniej, tj. 1 lipca 1991 r. erygowano w Steblowie parafię. W związku z wyniesieniem na ołtarze w 1987 r. Edyty Stein, związanej rodzinnie i emocjonalnie z Lublińcem, zrodził się pomysł, aby została ona Patronką nowego kościoła. W 1989 r. Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Był to wtedy jedyny kościół w Europie pod tym wezwaniem.
Skróconą historię parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu przedstawia to Kalendarium:
 • Lata 30-te XX wieku  -   zamysł i niezrealizowane starania o budowę kościoła w Steblowie.
 • Lata 70-te XX wieku  -   ks. dziekan Paweł Miś kładzie podwaliny przyszłej parafii.
 • 23.03.1984 r.  - ks. Leonard Pająk odprawia pierwsze nabożeństwo przy krzyżu.
 • 02.12.1984 r.  - pierwsza Msza św. w drewnianej kaplicy - baraku.
 • Lata 1985/86   - ks. Pająk prowadzi starania urzędowe o pozwolenie na budowę kościoła.   
 • 05.07.1989 r.  - reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł.Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
 • 01.09.1989 r.  - administratorem tymczasowym parafii zostaje ks. Antoni Papoń.
 • 26.08.1990 r.  - nowym administratorem parafii zostaje ks. Antoni Zając.
 • 01.09.1989 r.  - tymczasowa parafia w Steblowie dekretem erekcyjnym Ks. bpa Damiana Zimonia zostaje ogłoszona parafią, a jej administrator mianowany proboszczem.
 • 08.12.1991 r. - uroczystość konsekracji nowego kościoła w Lublińcu - Steblowie.
 • 22.10.1994 r.  - pierwsze Misje Święte w parafii.
 • Grudzień 1994 r. - wydanie pierwszego numeru pisma parafialnego PRAWDA I KRZYŻ.
 • 16.08.1996 r.  - nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Kopii Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego.
 • Październik 1996 r. - rozpoczęcie budowy cmentarza parafialnego w Steblowie.
 • 1998 r. - budowa dzwonnicy.
 • 11.10.1998 r. - Kanonizacja naszej Patronki św. Edyty Stein w Rzymie.
 • 13.12.1998 r.  - uroczystość poświęcenia dzwonnicy i dzwonów.
 • 2000 r  - udział parafii w obchodach Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Krzyż Jubileuszowy na Lipskiej Górze. Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 • Luty 2001 r.  - początek kapitalnego remontu kościoła, nowy artystyczny wystrój wnętrza. Fundacja witraży oraz przebudowa prezbiterium.
 • 30.05.2004 r.  - pierwsze w parafii Prymicje ks. Grzegorza Kozakiewicza.
 • Grudzień 2005 r. - dziesięciolecie pisma parafialnego PRAWDA I KRZYŻ.
 • 06.06.2005 r.  - poświęcenie przez ks. bpa Jana Wieczorka kaplicy przedpogrzebowej i groty MB Lourdskiej.
 • 2006 r.  - przeniesienie odpustu parafialnego na październik. Rozpoczęcie starań o wymianę dachu na kościele. Jubileusz 15-lecia parafii i kościoła.
 • 2007 r.  - wymiana dachu na kościele i dzwonnicy.
 • 2008 r.  - Rok św. Edyty Stein w Lublińcu.
 • 06/07.2008 r.  - remont i odnowienie elewacji kościoła i dzwonnicy.
 • 11.10.2008 r.  - uroczystość nadania miastu Lubliniec patronatu św. Edyty Stein.
 • 28.02.2009 r.  - uroczyste otwarcie Muzeum Edyty Stein w Lublińcu. 

Źródło: Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża

Ilość wyświetleń: 446

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa

LINIA NR 9
PARASOL

lub

LINIA NR 10
PARASOL

następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - ul. Oleska (Steblów 2) nr 210. Obiekt znajduje się w odleglości 219.61 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót