Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl

do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Szukaj:

Wyszukiwarka

Zamknij

Jeżeli chcesz wyszukać rozkład jazdy użyj wyszukiwarki połączeń

POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża

()Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża nr 3 (Dzwony obok kościoła)Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża nr 2 (Dzwony obok kościoła)
Steblów od dawien dawna był częścią parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Jednak mieszkańcy pragnęli mieć własny kościół, z powodu znacznej odległości do kościoła parafialnego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1981 r., kiedy uzyskano zezwolenie na przeniesienie zabytkowego kościoła pw. św. Anny z centrum Lublińca na teren dzielnicy Steblów, i otrzymano zgodę na wybudowanie nowego kościoła.
W 1984 r. rodząca się parafia nabyła od Ojców Oblatów z Lublińca drewniany barak katechetyczny, w którym zaczęto odprawiać Msze św. i katechizować dzieci. Kościół pw. św. Anny pozostał na dawnym miejscu, a budowę nowej świątyni w Steblowie rozpoczęto w lipcu 1985 r. Konsekracji kościoła dokonano 8 grudnia 1991 r., lecz już wcześniej, tj. 1 lipca 1991 r. erygowano w Steblowie parafię. W związku z wyniesieniem na ołtarze w 1987 r. Edyty Stein, związanej rodzinnie i emocjonalnie z Lublińcem, zrodził się pomysł, aby została ona Patronką nowego kościoła. W 1989 r. Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Był to wtedy jedyny kościół w Europie pod tym wezwaniem.
Skróconą historię parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu przedstawia to Kalendarium:
 • Lata 30-te XX wieku  -   zamysł i niezrealizowane starania o budowę kościoła w Steblowie.
 • Lata 70-te XX wieku  -   ks. dziekan Paweł Miś kładzie podwaliny przyszłej parafii.
 • 23.03.1984 r.  - ks. Leonard Pająk odprawia pierwsze nabożeństwo przy krzyżu.
 • 02.12.1984 r.  - pierwsza Msza św. w drewnianej kaplicy - baraku.
 • Lata 1985/86   - ks. Pająk prowadzi starania urzędowe o pozwolenie na budowę kościoła.   
 • 05.07.1989 r.  - reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł.Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
 • 01.09.1989 r.  - administratorem tymczasowym parafii zostaje ks. Antoni Papoń.
 • 26.08.1990 r.  - nowym administratorem parafii zostaje ks. Antoni Zając.
 • 01.09.1989 r.  - tymczasowa parafia w Steblowie dekretem erekcyjnym Ks. bpa Damiana Zimonia zostaje ogłoszona parafią, a jej administrator mianowany proboszczem.
 • 08.12.1991 r. - uroczystość konsekracji nowego kościoła w Lublińcu - Steblowie.
 • 22.10.1994 r.  - pierwsze Misje Święte w parafii.
 • Grudzień 1994 r. - wydanie pierwszego numeru pisma parafialnego PRAWDA I KRZYŻ.
 • 16.08.1996 r.  - nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Kopii Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego.
 • Październik 1996 r. - rozpoczęcie budowy cmentarza parafialnego w Steblowie.
 • 1998 r. - budowa dzwonnicy.
 • 11.10.1998 r. - Kanonizacja naszej Patronki św. Edyty Stein w Rzymie.
 • 13.12.1998 r.  - uroczystość poświęcenia dzwonnicy i dzwonów.
 • 2000 r  - udział parafii w obchodach Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Krzyż Jubileuszowy na Lipskiej Górze. Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 • Luty 2001 r.  - początek kapitalnego remontu kościoła, nowy artystyczny wystrój wnętrza. Fundacja witraży oraz przebudowa prezbiterium.
 • 30.05.2004 r.  - pierwsze w parafii Prymicje ks. Grzegorza Kozakiewicza.
 • Grudzień 2005 r. - dziesięciolecie pisma parafialnego PRAWDA I KRZYŻ.
 • 06.06.2005 r.  - poświęcenie przez ks. bpa Jana Wieczorka kaplicy przedpogrzebowej i groty MB Lourdskiej.
 • 2006 r.  - przeniesienie odpustu parafialnego na październik. Rozpoczęcie starań o wymianę dachu na kościele. Jubileusz 15-lecia parafii i kościoła.
 • 2007 r.  - wymiana dachu na kościele i dzwonnicy.
 • 2008 r.  - Rok św. Edyty Stein w Lublińcu.
 • 06/07.2008 r.  - remont i odnowienie elewacji kościoła i dzwonnicy.
 • 11.10.2008 r.  - uroczystość nadania miastu Lubliniec patronatu św. Edyty Stein.
 • 28.02.2009 r.  - uroczyste otwarcie Muzeum Edyty Stein w Lublińcu. 

Źródło: Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża

Ilość wyświetleń: 2079

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa
LINIA NR 10
PARASOL
lub
LINIA NR 9
PARASOL
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - ul. Oleska (Steblów 2) nr 210. Obiekt znajduje się w odleglości 219.61 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 70
OPARA
lub
LINIA NR 73
OPARA
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - ul. Oleska (Steblów 4) nr 49. Obiekt znajduje się w odleglości 236.97 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót