Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl

do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Szukaj:

Wyszukiwarka

Zamknij

Jeżeli chcesz wyszukać rozkład jazdy użyj wyszukiwarki połączeń

POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza nr 1 (Budynek Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza. Ciemny budynek z czerwonymi elementami. Przed nim drzewa oraz krzewy. W tle chodnik oraz drzewa.)

Istniejący obecnie Zespół Szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu - zajmujący okazały gmach przy ulicy Sobieskiego 22, powstał w 1977 roku z połączenia Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza i Liceum Ekonomicznego.

Pierwsza z wymienionych placówek jest kontynuacją pięknych tradycji gimnazjum lublinieckiego, szkoły średniej sięgającej początkami 1922 roku. Wtedy to, tuż po przyznaniu Rzeczypospolitej części Górnego Śląska, uruchomiono w Lublińcu Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, przekształcone w 1926 roku w Państwowe Gimnazjum męskie imienia Adama Mickiewicza.

Głównym inicjatorem powstania szkoły był, pochodzący z Dobrzenia Wielkiego pod Opolem, ks. Jan Szymała - żarliwy polski patriota, kapelan śląskich oddziałów powstańczych, później zaś duszpasterz stacjonującego w Lublińcu 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

W 1929 roku szkoła otrzymała istniejącą do tej pory siedzibę, wówczas jedną z najnowocześniejszych w polskiej oświacie, a i dziś stanowiącą piękne świadectwo solidności budowniczych, funkcjonalności rozwiązań, jasności myśli architektonicznej. W latach 1925-1932 gimnazjum lublinieckie udzielało życzliwej opieki edukacyjnej polskiej młodzieży, pochodzącej z należącej do Niemiec części Śląska Opolskiego. Wysoki poziom pracy dydaktycznej łączony z walorami wychowania patriotycznego i solidnością bazy materialnej szkoły, czyniły z niej jedną z ciekawszych placówek szkolnictwa średniego na Górnym Śląsku w okresie międzywojnia.

W okresie okupacji hitlerowskiej wielu uczniów i nauczycieli lublinieckiego gimnazjum zapłaciło życiem za wierność ideałom wychowawczym wyniesionym z rodzinnej szkoły.

Po wojnie, w 1948 roku, lubliniecka szkoła średnia przyjęła nazwę Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego, następnie zaś - od 1965 roku, po oddzieleniu Szkoły Podstawowej, funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza. Nie poprzestając na pięknych tradycjach, systematycznie modernizowano placówkę. Wyposażono ją między innymi w dostrzegalnię astronomiczną z obrotową kopułą i teleskopem Cassrgraina (1965), rozbudowano i unowocześniono boisko szkolne (po 1980), zorganizowano siłownię (1996), odnowiono pracownie przedmiotowe, przystąpiono do edukacji komputerowej młodzieży (od 1995). Znane stały się sportowe osiągnięcia uczniów lublinieckiego liceum, ich sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Absolwenci szkoły znaleźli się na wielu eksponowanych stanowiskach w administracji i przemyśle, uczestniczyli w polskim życiu naukowym, kulturalnym i artystycznym.

Obecnie w Zespole Szkół w Lublińcu kształci się ponad 800 uczniów. W szkole działają: Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy, PCK, Lok, realizowany jest projekt Socrates Comenius, koła zainteresowań. Rozwija się turystyka szkolna i to nie tylko na trasach krajowych, ale także zagranicznych (Grecja, Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania). W ostatnim okresie młodzież Zespołu Szkół w Lublińca podjęła też współpracę z Dózsa Gyoergy Gimnazium w Kiskunmajsa (Węgry) oraz Haus- und Landwirtschaftliche Schule w Loerrach (Niemcy). Wiele interesujących danych dotyczących tradycji i dnia dzisiejszego szkoły zawiera, wydawana przez Zespół Szkół pismo "Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny". Zob.:

  • "Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny", nr 1. Lubliniec 1994. Zawiera: L. Markowiak: Lublinieckie Gimnazjum w latach 1922-1939.
  • "Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny", nr 2. Lubliniec 1997. Zawiera: Od Gimnazjum do Liceum. Lubliniecka Szkoła Średnia w swoim 75-leciu. 1922-1997.
Autor: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
Źródło: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
Ilość wyświetleń: 3427

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa
LINIA NR 34
TRANS GREGOR
lub
LINIA NR 41
TRANS GREGOR
lub
LINIA NR 54
GTVBUS POLSKA
lub
LINIA NR 56
GTVBUS POLSKA
lub
LINIA NR 59
GTVBUS POLSKA
lub
LINIA NR 6
MARTIN BUS
lub
LINIA NR 64
GTVBUS POLSKA
lub
LINIA NR 7
MARTIN BUS
lub
LINIA NR 70
OPARA
lub
LINIA NR 72
TRANS GREGOR
lub
LINIA NR 73
OPARA
lub
LINIA NR 75
OPARA
lub
LINIA NR 77
GTVBUS POLSKA
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - ul. Sobieskiego (Liceum) nr 42. Obiekt znajduje się w odleglości 21.26 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 67
ARWIS
lub
LINIA NR L1
GTVBUS POLSKA
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - Stalmacha nr 420. Obiekt znajduje się w odleglości 459.13 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 68
ARWIS
lub
LINIA NR 71
TRANS GREGOR
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - Sokoła (Szk. podst. nr 1) nr 417. Obiekt znajduje się w odleglości 459.19 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 52
MARTIN BUS
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - M. Skłodowskiej-Curie 2 (Kaufland) nr 416. Obiekt znajduje się w odleglości 796.75 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 74
TRANS GREGOR
lub
LINIA NR L2
GTVBUS POLSKA
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - al. Solidarności 2 nr 209. Obiekt znajduje się w odleglości 820.80 m od przystanku w linii prostej.
Wsiądź do busa
LINIA NR 10
PARASOL
lub
LINIA NR 37
MOTOMIX
lub
LINIA NR 9
PARASOL
następnie wysiądź na przystanku Lubliniec - al. Solidarności 1 nr 38. Obiekt znajduje się w odleglości 879.05 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót