Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl

do góry

jeszcze momencik...

Trwa wyszukiwanie połączeń

www.transportpowiat.pl

Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Szukaj:

Wyszukiwarka

Zamknij

Jeżeli chcesz wyszukać rozkład jazdy użyj wyszukiwarki połączeń

POWIATLUBLINIECKI
Powiat Lubliniecki
Przystanek odjazdu
Przystanek docelowy
Miejscowość odjazdu
Miejscowość docelowa

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (widok fasady kościoła)

Herby były niewielką miejscowością graniczną, powstałą pomiędzy dawnym  zaborem pruskim i rosyjskim. Część miejscowości, nazywana Herby Polskie (Herby Stare – tak jak dawna stacja kolejowa), należała do parafii w Blachowni (obecnie archidiecezja częstochowska), a druga część, zwana Herby Śląskie (Herby Nowe), należała do parafii w Kochanowicach, później zaś  do  parafii  w  Olszynie.  Pierwszymi budynkami nadgranicznymi były: drewniana gospoda z 1866 roku oraz budynki celne powstałe po pruskiej stronie w 1887 roku. W 1913 roku w Herbach Śląskich wystawiono pomnik upamiętniający 100-lecie Bitwy  Narodów  pod  Lipskiem, w 1925 roku przebudowano go na pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim. W 1954 roku obie miejscowości połączono ze sobą. W latach 1958–1972 Herby posiadały status osiedla, a w 1973 roku nadano im status gminy.

 

W latach międzywojennych zaadaptowano na małą kaplicę i salkę katechetyczną niewielki dom przy obecnej ul. Lublinieckiej. W 1927 roku w części budynku przyległego do dworca kolejowego w Herbach Polskich powstała druga kaplica    z ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na przełomie 1940 i 1941 roku kaplicę zamknięto, a ołtarz zdemontowano, przenosząc go na miejsce bocznego ołtarza w kościele św. Michała w Blachowni.

W listopadzie 1936 roku z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hyli z Olszyny   oraz miejscowych kolejarzy i społeczników zawiązał się w Herbach Komitet Budowy Kościoła. Pod koniec 1937 roku  na  terenie  położonym  obok  dworca PKP Herby Śląskie rozpoczęto budowę obecnej świątyni wg projektu architekta Karola Przybyły z Katowic. Budowę w stanie surowym ukończono przed wybuchem II wojny światowej. Dekretem wikariusza generalnego diecezji katowickiej z 17 września 1942 roku kapelanem w Herbach został mianowany Jerzy Joniec OMI. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pobłogosławił 23 maja 1943 roku wikariusz generalny z Katowic – ks. prałat Franz Wosnitza, a 1 czerwca tego samego roku wydał dekret ustanawiający Herby lokalią. Do 1945 roku opiekę duszpasterską sprawowali oblaci z Lublińca, którzy częściowo odnowili kościół po zniszczeniach wojennych. W czerwcu 1961 roku ustanowiono w Herbach samodzielnego duszpasterza – ks. Bogusława Ochwała, który wybudował plebanię i zorganizował duszpasterstwo. Parafię erygowano 1 lutego 1976 roku, a jej pierwszym proboszczem został ks. Piotr Jasiok. Każdorazowy proboszcz parafii Herby Śląskie, mianowany przez biskupa katowickiego, otrzymywał równocześnie dekret od biskupa częstochowskiego, powierzający opiece duszpasterskiej wiernych z Herbów  Starych,  którzy  należeli  do  parafii w Blachowni. Od 25 marca 1992 roku, po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, obie części miejscowości stanowią parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach w diecezji gliwickiej. Uroczystość poświęcenia kościoła przez biskupa Jana Wieczorka miała miejsce 20 czerwca 1993 roku. W 2002 roku, po szczegółowej ekspertyzie budowlanej, skotwiono pęknięte ściany wieży kościoła. Zmieniono wówczas jej zwieńczenie sześciometrowym krzyżem, a także naprawiono konstrukcję dachu nawy kościoła, który pokryto miedzianą blachą.

W następnych latach wykonano nową elewację kościoła, zmieniono oświetlenie, a w latach 2008–2011 wymieniono okna na aluminiowe z witrażami. Całość zmiany wystroju dopełniły nowe ławki, dwa dębowe konfesjonały i elektroniczne organy. Dwóch  kapłanów  mieszkających  na  miejscu  obejmuje  troską  duszpasterską i katechetyczną parafię, miejscowy Zakład Karny oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Autor: kuria Gliwice
Źródło: kuria Gliwice
Ilość wyświetleń: 2120

Poniżej na mapie zobaczysz gdzie znajduje się wybrane miejsce wraz z wszystkimi innymi punktami:

Jak dojechać w pobliże tego miejsca?

Wsiądź do busa
LINIA NR 72
TRANS GREGOR
następnie wysiądź na przystanku Herby - Centrum nr 15. Obiekt znajduje się w odleglości 228.77 m od przystanku w linii prostej.

Przed podróżą sprawdź godziny odjazdu busa! Powyżej wyświetlamy najbliższe przystanki znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 metrów od wybranego miejsca.

powrót